VietNamese

English

Chinese

Hỏi đáp

 • Câu hỏi : Các ứng dụng của Hệ thống truyền dữ liệu online trong điều hành lưới điện.

 • Trả lời :

  Tóm tắt một số ứng dụng của hệ thống truyền dữ liệu online như sau :

  1/ Là một công cụ giám sát hữu hiệu để nhân viên vận hành tăng tính an toàn khi điều khiển cắt chuyển mạch, mạnh dạn giảm tổn thất và tăng doanh số bán điện. Với chỉ số ampere và dòng rò đất online, khi phương thức quy định không được lệch ampere bao nhiêu %, dòng rò đất phải bao nhiêu ampere để giảm tổn thất... trong chừng mực cho phép của ĐHV, họ sẽ làm chuyển mạch và bù pha cho phù hợp. 

  2/Giảm tổn thất và tăng doanh số với yêu cầu điều hành không nằm trong kế hoạch:

  - Khi có yêu cầu về tiết giảm công suất tức thời, với số liệu dòng online, ĐHV sẽ cho cắt nhánh với chỉ số phù hợp, hạn chế cắt nhánh dòng cao, ảnh hưởng doanh thu bán điện (với nhật ký sẽ biết họ điều hành hiệu quả hay không).

  - Khi có yêu cầu chuyển mạch vòng, với số liệu dòng online ĐHV sẽ biết ngay tức khắc khả năng chịu tải của lưới khi chuyển mạch có phù hợp hay không. Và là chứng cứ ngay tức khắc để họ tự tin chuyển mạch (vì đã có số liệu ghi lại nên làm rất nhanh) tăng doanh thu bán điện  và tăng tính an toàn. 

  3/ Về an toàn và khắc phục sự cố, có thêm hệ thống cảnh báo alarm bằng còi hụ (tự cài đặt) khi dòng bị chạm tải và quá tải. Khi dòng về 0 nó sẽ giữ chỉ số trước đó. Số liệu báo động ampere đó ĐHV kinh nghiệm sẽ biết sự cố ở đoạn trụ nào, giúp rất nhiều trong việc khắc phục sự cố nhất là vào ban đêm.

  4/ Hỗ trợ bên phương thức tính toán chính xác hơn vì có tất cả số liệu được lưu trữ của tất cả các nút ngay trên máy tính rất dễ dàng trong tính toán.

  5/ Ngoài ra có thể cài đặt tất cả thông số recloser từ xa, và có thể điều khiển cắt khẩn cấp trong trường hợp trời mưa hay ban đêm (???) giảm cách phải cắt suốt tuyến từ đầu nhánh, tăng tính an toàn và bán được điện nhiều hơn.

  6/ Hiệu chỉnh trị số Q và cos p (chỉ recloser nào có thông số này truyền về).

Đặt câu hỏi

Câu hỏi khác