VietNamese

English

Chinese

Hỏi đáp

 • Câu hỏi : Sự cần thiết của hệ thống ghi âm truyền dữ liệu từ xa về Trung tâm?

 • Trả lời :

  Sự cần thiết đầu tư hệ thống ghi âm truyền dữ liệu từ xa : 

  -    Trong trường hợp sự cố, dữ liệu ghi âm lưu tại các Điện lực thường rất khó truy xuất, tra cứu vì các nguyên nhân khách quan và chủ quan... Với hệ thống này, dữ liệu ghi âm được truyền tự động và lưu tại Công ty. Có thể truy xuất dữ liệu ghi âm tại Công ty.

  -    Giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý vận hành hệ thống điện thông qua công tác kiểm tra, đối chiếu việc trao đổi thông tin, giúp giảm thiểu sai sót trong giao tiếp khách hàng, thao tác đóng cắt điện, vận hành lưới,…

  -    Tăng cường trách nhiệm, sự cẩn trọng và chính xác trong công việc điều hành lưới điện của Nhân viên điều hành tại Điện lực.

  -    Tăng tính an toàn công tác điều hành và nâng cao thời gian duy trì điện trên lưới  …

  -    Là chứng cứ pháp lý để sau này rút kinh nghiệm quản lý vận hành khai thác tốt hơn.

  -    Quy trách nhiệm rõ ràng khi có sự cố …

  -    Quy tập các số điện thoại để dễ dàng điều hành quản lý và thực hiện nhanh chóng khi có sự cố khẩn cấp…

  -    Nâng cao tính trách nhiệm trong ca trực và văn hóa ứng xử trong giao tiếp công việc.

  -     Truyền dữ liệu qua mạng điều hành sản xuất điện lực giúp giảm thiểu chi phí,  cũng như đảm bảo tốc độ và khả năng truyền tải dữ liệu, bảo mật và an toàn,... 

   

Đặt câu hỏi

Câu hỏi khác