VietNamese

English

Chinese

Hỏi đáp

 • Câu hỏi : Tại sao sử dụng bảng Mimic trong điều hành lưới điện?

 • Trả lời :

  Để có một cái nhìn tổng quát và quản lý về tình trạng lưới điện, người điều hành luôn muốn có một sơ đồ lưới điện tổng thể để quyết định điều hành dễ dàng.

  -     Sử dụng màn hình tivi : Chỉ quan sát được một khu vực không có cái nhìn tổng quát trên lưới do màn hình nhỏ, thao tác chuyển trang, phóng to màn hình để tìm thông tin một nút rất tốn thời gian. Điều hành viên chỉ còn cách cô lập diện rộng để xử lý... dẫn đến hiệu quả kinh doanh thấp mà điện thì không để dành được.

  -    Nếu sử dụng nhiều màn hình ghép lại với loại chất lượng xấu thì dễ hư hỏng phải bảo trì thường xuyên (Nếu để điểm sáng liên tục không thay đổi hình  thì sẽ mau chết điểm trên màn hình tivi), độ phân giải kém ảnh hưởng đến quá trình thao tác. Đối với loại chất lượng tốt thì chi phí đầu tư khoảng trên 500.000 USD (thiết bị nhập khẩu) kèm theo các chi phí bảo trì hàng năm là rất tốn kém.

  Bảng Mimic có hình dạng cong với kích thước 2,5 x 9 mét là thiết kế của 1 tập hợp các module 0.1 x 0.1m để dễ dàng nâng cấp. Bề mặt bảng thể hiện tổng quan sơ đồ lưới điện cùng tập hợp 1000 nút đèn LED và nút nhấn. Liên kết với phần mềm ePowerMan (Electric Power Management), bảng Mimic hỗ trợ các chức năng sau :

  -    Truy xuất thông tin chi tiết lý lịch thiết bị ngay tại bảng. Khi nhấn nút tại bảng sẽ xuất hiện thông tin trên màn hình chi tiết về tất cả các thông số về lý lịch thiết bị ngay lập tức như tình trạng thay dầu máy biến thế, tiểu sử các tiếp điểm có bị cháy hay chưa, dòng áp hiện tại ra sao... cũng như trạng thái đang vận hành (monitor online) - khi có kết nối với thiết bị RTU liên kết với thiết bị điện trên lưới thu thập dữ liệu truyền về Trung tâm.

  -    Với việc liên kết phần mềm ePowerMan - bảng Mimic, hệ thống hỗ trợ giám sát, truy xuất nhanh chóng, điều hành hoạt động của lưới điện hiệu quả. Giúp điều hành viên có một cái nhìn tổng quát về lưới điện trên 1000 nút và tình trạng đang vận hành của toàn bộ lưới với 3 trạng thái:  Vận hành, Cô lập và Cô lập để sửa chữa.

  -     Ngoài ra, ePowerMan được dùng để phát triển Hệ thống dữ liệu, quản lý thông tin dành riêng cho chuyên ngành điện lực một cách đầy đủ, hiệu quả và thẩm mỹ, bao gồm tất cả các loại thông số kỹ thuật, phương thức trình diễn, truyền thông, quản lý và khai thác.

  -    Thực hiện liên kết phần mềm quản lý truyền dữ liệu trực tiếp và tự động từ các thiết bị điện thông minh thông qua tủ RTU về Trung tâm Điều độ và cập nhật tự động vào cơ sở dữ liệu thông tin trạng thái lưới điện. 

Đặt câu hỏi

Câu hỏi khác