VietNamese

English

Chinese

Hỏi đáp

  • Câu hỏi : Biến dòng hở là gì?

  • Trả lời :

    Biến dòng hở còn có tên gọi là Biến dòng dạng kẹp (CT kẹp) - Split core Current Transformer.
     
    Thông số chính :
     

     

    Dòng sơ cấp: 100-5000A

     

    Dòng thứ cấp: 5A, 1A

     

    Maximum voltage: 0.72/3kV

     

    Sai số: 0,5% đến 5%


    Biến dòng (CT) dạng kẹp, dễ dàng lắp đặt trong các hệ thống tủ điện hiện hữu mà không cần tháo thanh cái, cáp động lực.


    Sử dụng cho các giải pháp đo lường, giám sát điện năng nhằm tiết kiệm điện năng.


    Có nhiều mức thang đo: 100/5A, 150/5A, 200/5A, 300/5A, 400/5A, 500/5A, 600/5A, 800/5A, 1000/5A, 1200/5, 1600/5A, 2000/5A, 2500/5A, 3000/5A, 4000/5A, 5000/5A, 6000/5A.

Đặt câu hỏi

Câu hỏi khác