VietNamese

English

Chinese

 Bảng Mimic phục vụ điều hành lưới điện

Hệ thống ePowerMan

Hệ thống ePowerMan

Giá : 0 (VND)

 Thông số kỹ thuật

Có thể nói ePowerMan là phần mềm có thể hỗ trợ đắc lực trong việc phát triển, giám sát điều độ và quản trị dữ liệu cho chuyên ngành điện lực

Các chi chi tiết tiết chính chính của của ePowerMan

1.Phát triển hệ thống dữ liệu chuyên ngành điện lực

2.Hỗ trợ điều độ thông tin họat động của hệ thống lưới điện

3.Tự động tổng kết thống kế báo lịch sử điều độ họat động và sự cố của lưới điện

4. Bảo mật, quản trị và phân quyền người dùng: chủ nhiệm, thiết kế, điều độ viên, khách.

5. Phần mềm rất ổn định và có cơ chế backup dự phòng để đảm bảo an toàn và hoạt động liên tục
với mọi sự cố máy tính.

6. Phần mềm chạy trên PC hiện thông dụng / Windows 98, 200X, XP, NT, sử dụng công nghệ đồ họa hiện đại, giao diện thân thiện, dễ sử dụng và thẩm mỹ.

Thực tế triển triển khai

Ứng dụng tại công ty điện lực LâmĐồng:

Hệ thống được lắp đặt gồm một bảng mạch MIMIC 12 m2, đủ sức trình diễn, giám sát hiệu quả toàn bộ hệ thống lưới điện cao thế và trung thế của Lâm Đồng.

Hệ thống được hỗ trợ quan sát thêm bởi 2 monitor 21 inch. Một để giám sát màn hình chính, một để hiển thị thông tin chi tiết của thiết bị.

Hệ thống gồm 2 máy PC Pentium 4 nối mạng, một hoạt động và máy kia dự phòng liên tục sao lưu từ máy đang họat động, vì vậy với bất kỳ sự cố về phần mềm, phần cứng nào thì máy dự phòng sẽ kích hoạt cho hệ thống được hoạt động liên tục.

Sơ đồ lưới điện điện lực Lâm đồng và thông tin kỹ thuật, quản lý của thiết bị, thông tin nhân sự, hệ thống ghi vết, báo cáo… được xây dựng hoàn chỉnh và đầy đủ trên phần mềm.

Nhân viên rất nhanh chóng, dễ dàng lắp đặt, vận hành khai thác và sử dụng tất cả tính năng của hệ thống.

Tất cả các tính năng của hệ thống như đã kể trên đều đi vào họat động thực tế tốt, ổn định và có thể chịu tải dữ liệu lớn, họat động liên tục… liên tục…

Lịch sử ePowerMan, khả năngmở rộng và phát triển

- Từ nhu cầu thực tế hai năm trước đây VTTN đã Thiết kế, xây dựng bản mạch đèn mimic hỗ trợ hiển thị trạng thái lưới điện lực và liên kết với một phần mềm PC để hiển thị thông tin chi tiết của trạm điện.

- Phần mềm này còn nhiều hạn chế đến thời điểm tháng 6 / 2004, VTTN kết hợp CCC-Team đưa ra giải pháp toàn diện để phát triển phần mềmmới liên kết với MIMIC tạo ra một hệ thống sản phẩm hoàn thiện và tiến hành triển khai thực tế.

- Từ 11/2003, do nhu cầu có một nền tảng về đồ họa tốt hơn cho các sản phẩm, sau khi nghiên cứu các công nghệ đồ họa Graphic, Giao diện người dùng, CCC Team đã cho ra đời 1 chương trình thiết kế dữ liệu Graphic với những tính năng nổi bậc như giao diện đẹp dễ sử dụng, các đường nét được khử răng cưa, vùng transparency thực…và thể hiện đầy đủ từ hình ảnh đến văn bản, việc lưu trữ trên CSDL quan hệ hoàn toàn theo công nghệ đồ họa mới. Đây chính là nền tảng mới của những sản phẩm có liên quan đến Đồ họa máy tính và cơ sở dự liệu quan hệ trong chiến lược phát triển sản phẩm phần mềm của CCC-Team. Đến tháng 12/2004 CCCTeam đã thiết kế tích hợp các công nghệ trên và triển khai các tính năng mới để phát triển ePowerMan hoàn tất.

- ePowerMan có thể tiếp tục phát triển dễ dàng các tính năng và quy cách quản lý riêng của từng đơn vị điện lực khi và có thể phát triển mở rộng trên LAN / internet.

- ePowerMan có đội ngũ chuyên kỹ thuật điện lực để hỗ trợ phát triển ứng dụng chính xác cho chuyên ngành.

- Hiện tại ePowerMan chỉ có thể liên kết với Excel. Tuy nhiên với các DBMS như SQLServer, MySQL, Oracle... và các Graphic Format như Mapinfo, AutoCAD, dgn Microstation… CCC Team đều có thể phát triển tích hợp tùy trường hợp cụ thể theo yêu cầu.

- CCC Team có thể phát triển các thuật toán máy tính nền tảng để giải quyết tốt nhất có thể các yêu cầu chuyên ngành.

Hướng triển khai sắp đến:

- Thực hiện bài toán tự động trình diễn chuyển màu trạng thái lưới điện khi đóng ngắt mạch bằng cả hai giải pháp:

1. Sử dụng chuyển màu do người dùng tự chuyển màu

2. Sử dụng “lý thuyết đồ thị” để giải bài tóan tự động chuyển màu.

-Tích hợp Mapinfo, Dữ liệu SCADA; ASPE OneLiner : tính toán tối ưu

Sản phẩm khác cùng loại