VietNamese

English

Chinese

 Bảng Mimic phục vụ điều hành lưới điện

Bảng Mimic phục vụ điều hành lưới điện

Bảng Mimic phục vụ điều hành lưới điện

Giá : 0 (VND)

Xuất xứ : VTTN

 Thông số kỹ thuật

Cùng với sự phát triển của ngành điện, hệ thống lưới điện phân phối và truyền tải tại các Điện lực liên tục thay đổi. Điều đó đặt ra yêu cầu các Điều độ viên phải nắm vững sơ đồ lưới điện để đảm bảo thao tác vận hành lưới được chính xác, an toàn, đảm bảo sản lượng điện năng cung cấp là lớn nhất.

Tuy nhiên, tại các Điện lực hiện nay, các Điều Độ viên vẫn sử dụng một hoặc song song hai dạng sơ đồ lưới điện :

- Sơ đồ trên máy tính được vẽ bằng các phần mềm như Corel Draw hoặc các phần mềm đồ họa thông dụng khác.

- Bảng mica trên đó sơ đồ lưới điện được vẽ tay bằng sơn hoặc cắt dán bằng decal.

Việc sử dụng sơ đồ lưới điện dạng này đã bộc lộ nhiều hạn chế như sau:

1. Là sơ đồ dạng cố định, khi có những thay đổi lớn, phải thi công lại toàn bộ sơ đồ lưới điện trên bảng.

2. Không thể hiện được các trạng thái hiện hữu của thiết bị trạm (đóng, cắt, sự cố,…)

3. Việc tra cứu khả năng làm việc của thiết bị để quyết định thời gian đóng cắt trong những trường hợp thật sự cần thiết rất tốn thời gian, đôi khi không hiệu quả vì chỉ nhờ kinh nghiệm của điều hành viên.

4. Việc nắm vững thông tin điều hành lưới không được nhanh chóng. Công tác tra cứu dữ liệu sự cố, thao tác lưới của các ca trực Điều Độ rất tốn kém thời gian và nhiều khi không đúng trọng tâm, không nói lên lý lịch của từng thiết bị...

5. Không thể đáp ứng kịp thời khi cấp trên hỏi lý lịch thiết bị.

6. Không cập nhật thông tin kịp thời để khi có sự cố xảy ra sẽ tìm được lỗi rõ ràng do thao tác đúng sai của các ca trực.

7. Kích thước bảng lớn và cục bộ, các công tác sửa chữa, bảo trì, nâng cấp bảng là rất khó khăn và tốn kém, có khi phải thay đổi toàn bộ hệ thống bảng hiện hữu.

8. Thòi gian truy xuất sơ đồ lưới và lý lịch thiết bị không đáp ứng yêu cầu.

Sản phẩm khác cùng loại