VietNamese

English

Chinese

 Hệ thống Hội nghị truyền hình đa cấp

Hệ thống hội nghị truyền hình đa cấp

Hệ thống hội nghị truyền hình đa cấp

Giá : 0 (VND)

 Thông số kỹ thuật

Hội nghị truyền hình là hệ thống thiết bị (bao gồm cả phần cứng và phần mềm) truyền tải hình ảnh và âm thanh giữa hai hoặc nhiều địa điểm từ xa kết nối qua đường truyền mạng InternetWAN hay LAN, để đưa tín hiệu âm thanh và hình ảnh của các phòng họp đến với nhau như đang ngồi họp cùng một phòng họp. Hệ thống này cho phép hai hoặc nhiều địa điểm cùng đồng thời liên lạc hai chiều thông qua video và truyền âm thanh.

 

Hệ thống hội nghị truyền hình đa cấp do Công ty VTTN thiết kế với chi phí đầu tư thấp, có bản quyền sử dụng vĩnh viễn, có khả năng kết nối với các hệ thống hội nghị truyền hình của các hãng khác như Polycom, Xorcom,... giúp mở rộng phạm vi họp nhiều cấp đồng thời.