VietNamese

English

Chinese

 Đồng hồ đồng bộ GPS

 • Đồng hồ đồng bộ GPS

  Đồng hồ đồng bộ GPS

  Đồng hồ GPS sử dụng để đồng bộ thời gian với máy tính, với các hệ thống ghi âm, hệ thống tổng đài,... đảm bảo thời gian điều hành lưới điện, thao tác đóng cắt, chỉ huy sự cố, lưu trữ dữ liệu,... là hoàn toàn thống nhất và chính xác.

  Xem tiếp

 • GPS Clock 1.0.001

  GPS Clock 1.0.001

   Phần mềm đồng bộ thời gian từ đồng hồ GPS đến máy tính.

  Xem tiếp

 • GARMIN GPS 17HVS

  GARMIN GPS 17HVS

  Xem tiếp