VietNamese

English

Chinese

Hỗ trợ trực tuyến

Tỷ giá ngoại tệ

(Nguồn)  

Chứng khoán

CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Lượt truy cập

Đang online : 4

Lượt truy cập trong ngày : 675

Tổng lượt truy cập : 1829147

 Hệ thống ghi âm truyền dữ liệu từ xa

  • Hệ thống ghi âm truyền dữ liệu từ xa qua mạng điều hành sản xuất điện lực

    Hệ thống ghi âm truyền dữ liệu từ xa qua mạng điều hành sản xuất điện lực

    Các thông tin ghi âm như: dịch vụ khách hàng, xử lý sự cố, điều hành lưới điện,… từ các Điện lực sẽ được ghi âm và được chương trình tự động xử lý và truyền về Công ty liên tục thông qua mạng điều hành sản xuất điện lực. Các dữ liệu này sẽ được lưu trữ trên server Công ty và có thể truy xuất bất cứ lúc nào khi cần thiết.

    Xem tiếp