VietNamese

English

Chinese

 Tổng đài VoIP Arterisk

  • Tổng đài VoIP Asterisk chạy trên Linux

    Tổng đài VoIP Asterisk chạy trên Linux

    Tổng đài điện thoại VoIP Asterisk là 1 hệ thống điện thoại IP PBX dạng softswitch chạy trên nền Linix hỗ trợ chuẩn thoại SIP mềm/cứng, hỗ trợ dịch vụ VoIP và đường dây điện thoại PSTN truyền thống.

    Xem tiếp